เลื่อมใส ศรัทธา “วัดพระธาตุเขาน้อย” จ.น่าน

เที่ยวน่าน

น่านเมืองเหนือ แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง คำขวัญเมืองน่านบ่งบอกแหล่งรวมความอุดมสมบูรนานาประการ น่านจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่น่าอยู่ ด้วยความอุดมสมบูร วิถีชีวิตที่เรียบง่าย คงวัฒนธรรมสืบทอดรุ่นต่อรุ่น อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยที่สวยงามมากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทย เมืองน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย  ตั้งอยู่ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ถูกสร้างมานานแล้วกว่า 500 ปี ด้วยความเก่าแก่จึงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2449 – 2454 โดยผู้มีฝีมือชาวพม่า วัดแห่งนี้ผสมผสานความล้านนากับพม่าเข้าด้วยกัน ลักษณะองค์พระธาตุถูกออกแบบคล้ายเจดีย์ ใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างทั้งองค์ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระพุทธเจ้า

สถานที่เที่ยวเมืองไทย วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดราษฎร์ องค์พระตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ทัศนียภาพจุดชมวิว ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน หรือ พระพุทธรูปปางประทานพร บนดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศา ใช้ทองคำเป็นวัสดุหนักกว่า 27 บาท ประติมากรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 ทำให้วิวทิวทัศน์สถานที่นี้ มีพระพุทธองค์ ตั้งสง่า มองเห็นรอบทั่วเมืองน่าน

ด้วยความเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาสูง สูงจากระดับน้ำทะเล 240 เมตร ด้านหน้าทางเข้าเป็นบันไดนาคมากถึง 303 ชั้น มีจุดชมวิวจากมุมสูง มองเห็นวิวรอบเมืองน่าน นอกจากนี้กรมศิลปากรมาสำรวจพร้อมขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ.2523 ความเก่าแก่ของวัดอยู่คู่บ้านคู่เมืองมานาน เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวเมืองเหนือจังหวัดน่านอย่างมาก