ภาวะทางเศรษฐกิจซบเซารัฐบาลจึงผุดโครงการเที่ยวด้วยกัน

เที่ยวด้วยกัน

ในขณะที่กลไกทางเศรษฐกิจอื่นๆกำลังขาดรายได้ รัฐบาลหวังที่จะใช้การท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ล่าสุดรัฐบาลประกาศมาตรการส่งเสริมธุรกิจการบริการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นภาคบริการที่ทำรายได้สูงสุด คือโครงการ เที่ยวด้วยกันรัฐบาลหวังร่วมกับโครงการแจกเงินสด 1,000 บาท มาตรการเหล่านี้ จะส่งเสริมให้ประชาชนใช้จ่ายและท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมท่ามกลางดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยที่ลดลง ครอบครัวระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากกังวลว่าตนเองจะขึ้น ในแง่ดีการส่งออกของไทยในปีนี้อาจบันทึกอัตราคงที่ร้อยละศูนย์. อย่างไรตาม,โอกาสที่การส่งออกของไทยในปี 2562 อาจลดลงราว 2% เมื่อเทียบกับครั้งล่าสุด

จากนั้นรัฐบาลปักหมุดความหวังภาคการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนสนับสนุนประมาณ22 ร้อยละต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย ภาคนี้พิสูจน์แล้วว่าช่วยสร้างรายได้สู่ประเทศผ่านหนาและบาง ยังได้สร้างโอกาสทางอาชีพให้กับหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย อุตสาหกรรมเช่นอาหารและเครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ตัวเลขนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ 29.46 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.5 เปอร์เซ็นต์ คาดปีนี้นักท่องเที่ยวจะมาเยือนไทย 40 ล้านคน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหวังต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 41.8 ล้านคนในปี 2563 ด้วยมาตรการเที่ยวด้วยกัน และนักท่องเที่ยวเหล่านี้ คาดว่าจะใช้จ่าย 2.22 ล้านล้านบาทในประเทศไทย

การท่องเที่ยวขาเข้าอาจมีความผันผวน ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการบั่นทอนความรู้สึกของการท่องเที่ยวขาเข้าในบางตลาด ตัวอย่างเช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่า ในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้ จำนวนชาวยุโรป ผู้เดินทางท่องเที่ยวหดตัวร้อยละ 1.9 เป็น 4.4 ล้านคน